Fintraffics vägtrafikstyrning

Fintraffics vägtrafikstyrning ansvarar för styrning och kontroll av vägtrafiken. Vägtrafiken sysselsätter för närvarande cirka 90 yrkesutbildade personer till exempel som vägtrafikledare, trafikcentralchefer, trafikljusexperter, automationsarkitekter och projektchefer. För vägtrafikledarna har man byggt upp ett eget internt utbildningsprogram som säkerställer att de nya vägtrafikledarna får ett starkt kunnande. Mer information om vägtrafikstyrningen hittar du här.

En karriär som vägtrafikledare kan inledas till exempel genom sommarjobb, så det gick för Frans:

”Jag studerar till ingenjör inom trafikbranschen och blev bekant med vägtrafikcentralens verksamhet för första gången under arbetspraktiken sommaren 2019. Därefter arbetade jag flexibelt vid sidan av mina studier tills jag nu i januari började arbeta som ordinarie trafikoperatör.”
Frans, vägtrafikstyrningen, Tammerfors

I videon nedan berättar enhetschef Mika och trafikcentralschef Kari om vägtrafikcentralernas verksamhet och arbete.