Våra övriga tjänster

Fintraffics gemensamma tjänster stöder hela Fintraffics verksamhet. De gemensamma tjänsterna omfattar Fintraffics personaltjänster, ekonomi, ICT-tjänster, juridiska tjänster och upphandlingstjänster, strategi- och kommunikationstjänster samt SQE-tjänster. I de gemensamma tjänsterna främjas också dataekosystem och digitala ekosystemtjänster som är viktiga för alla trafikaktörer. Du kan läsa mer om trafikens dataekosystem här.

Inom de gemensamma tjänsterna arbetar för närvarande cirka 70 yrkesutbildade personer bland annat som upphandlingschefer, controllers, säkerhetsexperter, HR Business Partners, utvecklingschefer och ICT-servicechefer.

Bekanta dig med vår servicechef Helis tankar om arbetet på Fintraffic.