Fintraffics järnvägstrafikstyrning

Fintraffics järnvägstrafikstyrning ansvarar för styrningen och kontrollen av järnvägstrafiken. Cirka 490 yrkesutbildade personer arbetar med järnvägstrafiken, till exempel som spårtrafikledare, trafikinformatörer, skiftledare, projektchefer, specialsakkunniga inom spårtrafiken och servicedesigner. När järnvägsbranschen förnyas och digitaliseras söker vi i allt högre grad också experter inom data och digitalisering, till exempel dataarkitekter, applikationsansvariga och ICT-experter.

Järnvägstrafikstyrningen utbildar regelbundet nya trafikledare genom ett utbildningsprogram som pågår i cirka 7 månader. Information om den nya ansökan till trafikledarutbildningen ges på Fintraffics karriärsidor. Om du är intresserad av en karriär inom järnvägsbranschen och vill studera mer om ämnet erbjuder Tavastlands yrkeshögskola 15 sp kompletteringsstudier i grunderna, systemen och säkerheten inom järnvägsbranschen.

Fintraffics järnvägstrafikstyrning möjliggör olika interna utvecklingsvägar och metoder för kanalisering av talanger beroende på personens egen bakgrund och intressen. Fintraffics järnvägstrafikstyrning möjliggör olika interna utvecklingsvägar och metoder för kanalisering av talanger beroende på personens egen bakgrund och intressen. Den som har börjat som trafikledare kan till exempel avancera till skiftledare och därigenom till expertuppgifter eller öka sin kompetens till exempel inom utbildarsidan.

Mer information om järnvägstrafikstyrningen och dess verksamhet finns här.

”Först och främst vill jag säga att man aldrig kan veta vad dagen kommer att föra med sig. Ett enda telefonsamtal kan vända upp och ner på en lugn dag. Man hoppas förstås på att inget förunderligt händer, men mer speciella händelser är ändå de mest intressanta att utreda.”
Jouni, driftoperatör, Tammerfors

Bekanta dig nedan med säkerhetsexperten Niinas och skiftledaren Annis tankar om det egna arbetet inom Fintraffic järnvägstrafikstyrning.