Fintraffics flygtrafiktjänst

Fintraffics flygtrafiktjänst ansvarar för styrningen och kontrollen av flygtrafiken. Inom flygtrafiktjänsten arbetar för närvarande cirka 420 yrkesutbildade personer till exempel som flygledare, områdeschefer, specialsakkunniga och utvecklingschefer. Vi sysselsätter också flera experter inom det tekniska området, såsom systemexperter, flygtrafiktjänstmontörer, experter på informationshantering samt planeringschefer.

Avia College utbildar årligen nya flygledare genom sitt populära utbildningsprogram. Vi stärker också vår personals kompetens bland annat genom att stöda studier i utbildningsprogrammet BBA (Bachelor of Business) i luftfart vid Haaga-Helia. Mer information om flygtrafiktjänsten och dess funktion finns här.

”Jag har ända sedan jag var barn varit intresserad av flygplan, flygande, flygplatser och allt som har med luftfart att göra, så efter att jag slutfört gymnasiet hade jag ett tydligt mål att få arbeta inom luftfartsbranschen. Detta mål uppnåddes på bästa möjliga sätt när jag fick studera till flygledare vid Avia College.”
Sofia, flygtrafiktjänsten, Vanda”