Jesper Setälä, kesäharjoittelija

”Kesätöissä saa kattavan yleiskäsityksen liikenteestä”

Liikennealan insinööriksi ensimmäistä vuotta opiskeleva Jesper Setälä työskenteli kesän liikenneoperaattorina Fintrafficin tieliikenteenohjauksessa. Kuinka Jesper löysi Fintrafficiin kesätöihin heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? Millainen kokemus kesätyö liikenneoperaattorina oli? Millaista hyötyä kesätyöstä on ollut liikennealan opintojen näkökulmasta?

Jesper ajoi ylioppilaaksi ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi valmistuttuaan kolme vuotta työkseen. Ammattikuljettajan työstä syttyi innostus hakea ammattikorkeakouluun opiskelemaan liikennealan insinööriksi. Kesätöihin Fintrafficiin Jesper päätyi koulun kampuksella olleen esittelyn innoittamana.

– Olin huomannut jo aiemmin netissä ilmoituksen, jossa haettiin Fintrafficiin kesätyöntekijöitä. Innostuin kuitenkin hakemaan nähdessäni kampuksellamme esittelyn, jossa painotettiin, että kesätöitä on tarjolla myös ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Hain ja pääsin kesäksi liikenneoperaattoriksi tieliikennekeskukseen, Jesper muistelee.

Merkityksellistä kesätyötä sujuvan ja turvallisen tieliikenteen eteen

Jesper on tyytyväinen, että haki kesätöihin juuri Fintrafficiin, sillä kesätyö liikenneoperaattorina on antanut kattavan käsityksen erityisesti valtion tieverkosta ja siitä, kuinka paljon tekniikkaa varsinkin Uudenmaan tieverkolla on.

– Tässä työssä saa hyvän yleiskäsityksen liikenteestä, mikä on liikennealan insinööriopiskelijalle erittäin hyödyllistä. Olen myös saanut hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea vaaditaan tieverkon ylläpitoon, erityisesti tunnelialueiden huoltamiseen ja tarkistamiseen, Jesper pohtii.

Liikenneoperaattorina Jesperin tehtäviin on kesän aikana kuulunut esimerkiksi vaihtuvien opasteiden ja nopeusrajoitusten hallinnointi, yhteistyö poliisin ja pelastusviranomaisten kanssa, tienkäyttäjien ilmoittamien epäkohtien tiedottaminen urakoitsijoille sekä reagoiminen ruuhkiin, onnettomuuksiin ja muihin liikenteen ongelmatilanteisiin.

– Fintrafficin tekemä työ on hyvin merkityksellistä, vaikkei se välttämättä aina näy tienkäyttäjälle. Työ vaikuttaa kuitenkin jokaiseen valtion teiden käyttäjään, liikenneturvallisuuteen sekä jokapäiväiseen liikenteen sujuvuuteen. Kesätyö Fintrafficissa on ollut positiivinen kokemus, josta ovat jääneet erityisesti mieleen mukavat työkaverit ja esihenkilöt. Töissä on kohdeltu reilusti, eikä kynnystä avun kysymiselle ole oikeastaan ollut lainkaan. Toivon, että pystyn kesän jälkeen jatkamaan töitä Fintrafficissa opintojeni ohessa, Jesper jatkaa.