Jesper Setälä, sommarpraktikant

”Sommarjobb ger en heltäckande allmän uppfattning om trafiken”

Jesper Setälä, som studerar på första året till ingenjör inom trafikbranschen, arbetade som trafikoperatör under sommaren inom Fintraffics vägtrafikstyrning. Hur hittade Jesper sommarjobb på Fintraffic direkt efter det första studieåret? Hurdan var Jespers erfarenhet av sommarjobbet som trafikoperatör? Vilken nytta har du haft av sommarjobbet med tanke på studierna inom trafikbranschen?

Efter studenten och en examen som kombinationsfordonsförare arbetade han som chaufför i tre år. Under arbetet som yrkesförare föddes ett intresse att söka till yrkeshögskolan för att studera till ingenjör inom trafikbranschen. Jesper började sommarjobba på Fintraffic och inspirerades av en presentation på skolans campus.

”Jag hade redan tidigare lagt märke till en annons på nätet där man sökte sommarjobbare till Fintraffic. Jag blev dock ivrig att söka efter en presentation på vårt campus där man betonade att sommarjobb också erbjuds för första årets studerande. Jag sökte och blev trafikoperatör vid vägtrafikcentralen i sommar”, minns Jesper.

Betydelsefullt sommararbete för smidig och säker vägtrafik

Jesper är nöjd med att han just sökte sommarjobb hos Fintraffic, eftersom sommarjobbet som trafikoperatör har gett en heltäckande uppfattning om i synnerhet statens vägnät och hur mycket teknik det finns i synnerhet i Nylands vägnät.

”I det här arbete får man en bra allmän uppfattning om trafiken, vilket är mycket nyttigt för en ingenjörsstuderande inom trafikbranschen. Jag har också fått en bra helhetsbild av vad som krävs för att underhålla vägnätet, i synnerhet för att underhålla och kontrollera tunnelområdena”, reflekterar Jesper.

Som trafikoperatör har Jespers uppgifter under sommaren omfattat till exempel att administrera variabla skyltar och hastighetsbegränsningar, samarbeta med polisen och räddningsmyndigheterna, informera entreprenörerna om missförhållanden som trafikanterna anmält samt reagera på trafikstockningar, olyckor och andra problemsituationer i trafiken.

”Fintraffics arbete är mycket betydelsefullt, även om det inte nödvändigtvis alltid syns för trafikanterna. Arbetet påverkar dock alla som använder vägarna, trafiksäkerheten och den dagliga trafikens smidighet. Sommarjobbet på Fintraffic har varit en positiv upplevelse, och jag kommer särskilt minnas de trevliga arbetskamraterna och cheferna jag har haft. I arbetet har jag behandlats rättvist och det har egentligen inte funnits någon tröskel för att be om hjälp. Jag hoppas att jag efter sommaren kan fortsätta arbeta på Fintraffic vid sidan av mina studier”, fortsätter Jesper.