Veera Koho, HR-praktikant

”Fintraffic är en trygg miljö där man får lära sig genom att göra saker i praktiken”

Veera Koho, som studerar ekonomi, arbetade under sommaren i Fintraffics HR-team och bekantade sig mångsidigt med arbetsuppgifter inom HR-branschen genom praktiskt arbete. Hurdan var Veeras erfarenhet av sommarjobbet Fintraffic? Vad minns Veera särskilt av sommaren? Varför vill Veera uppmuntra andra att söka sommarjobb hos Fintraffic?

Veera studerar ekonomi vid Åbo universitet med ledning och organisering som huvudämne. Som biämne läser hon marknadsföring. När Veera sökte sommarjobb hittade hon på jobbsökningssidan Fintraffics annons som väckte intresse genom en intressant arbetsbeskrivning.

”Branschen och bolaget var okända för mig, men jag beslöt mig ändå för att söka eftersom arbetsuppgifterna hade ett starkt samband med det område jag studerade. Jag ville få praktisk erfarenhet som skulle hjälpa mig att bedöma om HR-arbetet är sådant som jag tycker om och som jag eventuellt skulle kunna arbeta med i framtiden”, berättar Veera.

En mångsidig praktisk översikt av arbetsuppgifterna inom HR-branschen

Under sommaren fick Veera utföra mångsidiga HR-uppgifter: assistera HR-teamet i olika akuta arbetsuppgifter, kommunicera på intranätet och sociala medier samt delta i olika utvecklingsprojekt. Dessutom koordinerade och ordnade hon en gemensam praktikantdag för hela koncernens sommarpraktikanter.

”Jag blev positivt förvånad över hur mycket ansvar och frihet jag fick i sommarjobbet på Fintraffic. Jag fick utföra ett riktigt arbete och kunde inte på förhand föreställa mig hur mycket jag skulle se och uppleva under sommaren. Mottagandet i arbetsgemenskapen var varmt genast från de första dagarna och jag upplever att min arbetsinsats verkligen har uppskattats. Jag tyckte det var fint att man i mina arbetsuppgifter beaktade mitt eget lärande, varvid jag fick bekanta mig mångsidigt med vilka uppgifter man kan utföra inom HR-branschen”, reflekterar Veera.

Vera upplever sommarjobbet som betydelsefullt när hon med sin egen arbetsinsats kan avlasta den övriga personalens genom att utföra rutinarbeten. När du gör ditt eget arbete bra har andra människor tid för viktigare uppgifter – och när HR-avdelningen går bra speglas det i hela organisationens välmående. Veera är dock tacksam för att hon under sommaren fick se både rutinjobben och HR-arbetets mer spännande sida.

”Jag kommer särskilt ihåg när jag fick delta i arbetsintervjuerna som intervjuare. Detta är kärnan i HR-arbetet och det var absurt att plötsligt vara på andra sidan bordet för att ställa frågor”, minns Veera.

En uppmuntrande arbetsgemenskap och ny förståelse för samhällets infrastruktur

Veera reflekterar över att hon före sitt sommarjobb aldrig hade tänkt på hur långt Fintraffics inverkan sträcker sig. I och med sommararbetet har hon insett hur stor betydelse Fintraffics arbete har för såväl samhället som enskilda människors vardag.

”Nu förstår jag bättre hur trafiken fungerar i Finland. Jag hade aldrig förstått att även dessa saker sköts så att det ska vara så lätt som möjligt för mig att röra mig från en plats till en annan. Sommarjobbet på Fintraffic har gjort det möjligt för mig att utveckla mig själv på ett mångsidigt sätt och lära mig nya saker på ett övergripande sätt. Det här har varit min första arbetsplats inom min egen bransch, så det har varit trevligt att jag har fått lära mig genom praktiskt arbete. Fintraffic har varit en trygg miljö att lära sig i, för här finns en uppmuntrande arbetsgemenskap där jag har fått utrymme och stöd att pröva på nya saker”, säger Veera tacksamt.