Veera Putkonen, sommarpraktikant

”Sommarjobbarna tas genast från början med i arbetsgemenskapen”

Veera Putkonen har arbetat två somrar med dokumentering och databaser inom Fintraffics flygtrafiktjänst. Hur kom det sig att Veera, som studerar biokemi som huvudämne, började sommarjobba inom flygtrafiktjänsten? Vad fick henne att återvända till Fintraffics flygtrafiktjänst även följande sommar? Vad minns Veera särskilt av sommarjobbet på Fintraffic?

Veera studerar biokemi vid Uleåborgs universitet, men har under två somrar arbetat vid Fintraffic med dokumentering av flygtrafiktjänsten samt med att underhålla och uppdatera databasen.

”Min kompis mamma frågade om jag skulle vara intresserad av att arbeta sommartid inom flygtrafiktjänsten, och jag tänkte att varför inte, även om arbetet inte är inom samma område som det jag studerar. Den första sommaren på Fintraffic var trevlig, så jag ringde själv till flygtrafiktjänsten nästa vår och frågade om jag skulle få jobb igen”, minns Veera.

Veera har i sina sommarjobb uppdaterat bl.a. garanti- och licensuppgifterna för flygtrafiktjänstanordningar samt förenhetligat apparaternas namn i databasen. Hon upplever att arbetet med dokumenteringen har varit betydelsefullt, eftersom uppdaterade dokument är en av de viktigaste grundpelarna i flygtrafiktjänsten.

Den varma atmosfären och rundturen på flygplatsen var minnesvärda

En av orsakerna till att Veera även den andra sommaren sökte sommarjobb för Fintraffics flygtrafiktjänst var en varm och hjälpsam atmosfär. Även om hon inte har tidigare erfarenhet av trafikbranschen och inte studerar inom området, har hon alltid känt sig välkommen i arbetet. Jag kommer särskilt ihåg den första sommarens presentationsrunda på flygplatsen.

”Under den första sommaren fick jag besöka flygtornet och flygplatsområdet samt bekanta mig med den regionala flygledningens verksamhet. Det var spännande att se platser dit man normalt inte kommer i rollen som passagerare. Sommarjobbet har gett förståelse för hur viktigt Fintraffics arbete är, eftersom trafiken i Finland inte skulle fungera utan bolagets arbete”, reflekterar Veera.

Det lönar sig att söka sommarjobb även om man inte är i trafikbranschen

Veera uppmuntrar till att söka sommarjobb hos Fintraffic även om man inte har erfarenhet av trafikbranschen eller man studerar inom ett helt annat område.

”Det lönar sig inte att vara rädd bara för att man inte har erfarenhet av branschen, eftersom det viktigaste är att ha rätt inställning till arbetet. På Fintraffic hjälper alla en när man modigt frågar och ber om hjälp. Atmosfären kring flygtrafiktjänsten har blivit särskilt minnesvärd, eftersom sommarjobbarna tas med i arbetsgemenskapen redan från början. Detta har varit en viktig faktor i att jag har trivts så bra med mitt sommarjobb på Fintraffic”, säger Veera uppmuntrande.